Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i:

Fonden den Selvejende Institution

Hou-Hallen

Mandag d. 24 april 2017 kl. 19.00

 

 

Generalforsamling 2015

 

 

BESTYRELSENS LEDELSESBERETNING

 

Den Selvejende Institution Hou Hallens økonomiske stilling pr. 31.12.14 og resultat afdriften i 2014 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse for 2014 og balance pr. 31.12.14.

Til årsrapporten for 2014 skal vi tilføje følgende yderligere oplysninger:

 

Hou Hallens aktiviteter

 

Det er institutionens formål at udleje hallen og tilhørende lokaler til foreninger, klubber, kulturelle formål m.m.

 

Aret 2014 i hovedtræk

 

Bestyrelsen opfatter årets resultat som værende tilfredsstillende.

 

Der er i året 2014 investeret i varmeanlæg til kr. 100.000, samt afholdt en del omkostninger til vedligeholdelse.

 

Vi vil i lighed med tidligere år takke støtteforeningen Hou Hallens Venner for støtte og tilskud i året 2014. Tilskuddet har i 2014 udgjort kr. 100.000. Den enorme arbejdsindsats der udvises skal l have en stor tak for. Vi er glade for jeres økonomiske støtte.

 

Fremtiden

 

Bestyrelsen forventer et aktivitetsniveau på niveau med dette år.

 

Resultatdisponering

 

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år.

Hou Hallen - Mail: houhallen@pc.dk - Tlf.: 8655 7088 - Halinspektør Leif B. Pedersen