Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Formand:

Jesper Markfoged

Sekretær:

Kirsten Ersholt Ehrhorn

Mail: kis.ehrhorn@gmail.com

HOIF Repræsentant:

Bjarne Bang Jensen

Mail: bjarne@bangjensen.com

Næstformand & Kasserer:

Henning Petersen

Mail: henningpetersen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ole Poulsen

Mail: ole.poulsen@sport.dk

Personale - Halinspektør:

Leif B. Pedersen

Mail: houhallen@pc.dk

Tlf.: 8655 7088

Hou Hallen - Mail: houhallen@pc.dk - Tlf.: 8655 7088 - Halinspektør Leif B. Pedersen